Castell o la Sala

El nucli urbà. La van fer construir per residir-hi la familia Milany quan van deixat d’aquest cim fins al fons de la vall al segle XIII. L’edifici és de pedra de bons carreus amb murs de gruix de 2 metres a la base.

La planta és rectangular amb tres pisos i una torre amb teulat d’una sola vessant de planta i set pisos d’alçada. Actualment propietat de la família Budallés, conserva una masoveria en la part baixa