Comunidor o Reliquier

A l’extrem del replà del terreny de l’antic temple de Sant Julià hi trobem un comunidor o conjurador que es va ensorrar cap als anys 80, però va ser reconstruït immediatament després, l’any 1985, aprofitant moltes de les parts originàries. Els conjuradors servien antigament per conjurar les tempestes i els mals esperits.