Conjunt Medieval del nucli urbà

És un conjunt arquitectònic de gran interès, caracteritzat per una plaça central al voltant de la qual i de forma circular, s’hi construïren les cases.

Antigament, aquest nucli estava emmurallat i el seu interior només era accessible mitjançant tres antics portals: el portal de la Muralla, a tramuntana; el de ponent, que donava accés a l’antic camí de Ripoll i el de migjorn, d’on arrencava el camí al castell de Milany, Siuret i Vidrà, passant pel pont medieval del segle XIV.