Restes del Castell de Milany

El Castell de Milany data del segle X. Durant els segles XI i XII l’habitava la família Milany per encàrrec dels comtes de Besalú. Més tard passà als comtes de Barcelona i més tard als vescomtes de Bas. En el segle XIV, a les cròniques de l’època apareix sovint un Ramon de Milany, diplomàtic de la cort del rei d’Aragó.

Durant les guerres remences fou pres per les forces de Verntallat. A la darreria del segle XVII pertanyia als comtes de Vallfogona. Actualment, només es conserven restes escasses -un tros de mur d’una torre i les restes d’una cambra de volta apuntada- tot i que havia comprès una església i un cementiri.

Vallfogona_castellmilany