Deixalleria mòbil

Calendari de recollida deixalleria mòbil 2024:

Dies de recollida:

  • 25 de gener
  • 22 d’abril (en comptes del dia 25)
  • 28 de juliol – deixalleria mòbil al costat dels contenidors de compactació.
  • 24 d’octubre (per determinar)

Punts de recollida, que es farà al matí:

 –   Trencant de la Cooperativa de Vallfogona

–    Àrea de reciclatge del nucli de Vallfogona

–     Trencant de Can Manxa

Informació sobre què es pot portar i no a la RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Què es pot portar a la DEIXALLERIA MÒBIL