Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
www.ripolles.cat
Tel. 972 703 211
RIPOLLÈS TURISME www.ripollesturisme.cat
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net
Tel. 012
HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es
Tel. 972 588 100
Seguretat Social (Tresoreria General -Administració Ripoll)
www.seg-social.es
Tel. 972 700 168
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950
JUTJATS DE RIPOLL
www.gencat.es/justicia
Tel. 972 700 099
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhac.es
Tel. 972 225 050
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Ripoll)

 

www.cambra.gi/delegacions/dele_ripoll.htm
Tel. 972 704 499
CORREUS de Vallfogona de Ripollès.
– De dilluns a divendres de 12 a 12:30 h

 

www.correos.es
Tel. 900 506 070