Reciclatge i gestió de residus

Compactadors, iglús i compostadors per al reciclatge i la recollida de residus

Centralització de totes les fraccions a la Plaça de la Salut amb compactadors i compostadors comunitaris per a la matèria orgànica.

El servei de recollida va a càrrec de l’empresa VIGFA, adjudicatària del Consell Comarcal del Ripollès per donar servei als 19 municipis de la comarca.

Compactador de rebuig
Compactador de paper i cartó
Compactador d’envasos
Iglús de vidre
Compostadors comunitaris

El perquè d’aquest nou sistema

 • Per evitar viatges de camions amb pocs quilos de residus, millorant així l’eficiència de recollida.
 • Per recuperar espai a la via pública, en retirar els contenidors de la fracció resta i de la FORM.
 • Disminuir emissions de CO₂: 4,13 tones/any.
 • Evitar un augment considerable del cost de les escombraries.

 

El 2013 a Vallfogona hem generat 87 tones de les quals:

L’objectiu ha de ser reduir les tones i sobretot reciclar més i separar la matèria orgànica. La distribució hauria de ser:

Els costos del servei de recollida de les deixalles es reparteixen en:


Altres serveis: camió de recollida de voluminosos

Us informem que per als residus especials aquest any 2020, els dies 4 de febrer, 28 d’abril, 25 d’agost i 27 d’octubre; de 8.00 a 9.00 del matí al carrer Prat de l’Om, en substitució de la deixalleria mòbil, un camió estacionat recollirà els voluminosos al mateix lloc.

IMPORTANT: només es podran portar els voluminosos dins aquesta hora i que hi hagi el camió de recollida. No es podran deixar si el camió no hi és.

 • Els residus que es podran dur són:
  • Mobles i altres
  • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
  • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)
 • Els residus que no es podran dur són:
  • Pneumàtics
  • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
  • Bateries
  • Dissolvents
  • Pintures i vernissos
  • Piles

Aquests han de dipositar-se a la deixalleria de Ripoll i no comporta cap cost, el servei és gratuït.