Reciclatge i gestió de residus

COMPACTADORS, IGLUS I COMPOSTADORS PER AL RECICLATGE I LA RECOLLIDA DE RESIDUS

Centralització de totes les fraccions a la Plaça de la Salut amb compactadors i compostadors comunitaris per a la matèria orgànica.

El servei de recollida va a càrrec de l’empresa VIGFA, adjudicatària del Consell Comarcal del Ripollès per donar servei als 19 municipis de la comarca.

COMPACTADOR DE REBUIG (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

COMPACTADOR DE PAPER I CARTRÓ (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

COMPACTADOR D’ENVASOS (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

IGLÚS DE VIDRE (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

COMPOSTADORS COMUNITARIS (per veure la imatge en gran feu clic a sobre)

El PERQUÈ d’aquest nou sistema:

  • Per evitar viatges de camions amb pocs quilos de residus, millorant així l’eficiència de recollida.
  • Per recuperar espai a la via pública, al retirar els contenidors de la fracció resta i de la FORM.
  • Disminuir emissions de CO2: 4,13 tones/any.
  • Evitar un augment considerable del cost de les escombraries.


Per veure la imatge en gran feu clic a sobre

AL 2013 A VALLFOGONA HEM GENERAT 87 TONES DE LES QUALS:

L’OBJECTIU HA DE SER REDUIR LES TONES I SOBRETOT RECICLAR MÉS I SEPARAR LA MATÈRIA ORGÀNICA. LA DISTRIBUCIÓ HAURIA DE SER:

ELS COSTOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE LES DEIXALLES ES REPARTEIXEN EN:

Per veure la imatge en gran feu clic a sobre

ALTRES SERVEIS: CAMIÓ DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Us informem que per als residus especials aquest any 2020, els dies 4 de febrer, 28 d’abril, 25 d’agost i 27 d’octubre; de 8:00 a 9:00 del matí al carrer Prat de l’Om, en substitució de la deixalleria mòbil, un camió estacionat recollirà el voluminosos al mateix lloc.

IMPORTANT: només es podran portar els voluminosos dins aquesta hora i que hi hagi el camió de recollida. No es podran deixar si el camió no hi és.

  • Els residus que es podran dur són:

Mobles i altres
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics,…)

  • Els residus que no es podran dur són:

Pneumàtics
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Aquests han de dipositar-se a la deixalleria de Ripoll i no comporta cap cost, el servei és gratuït.