Equip de govern

Eduard Ramo Riera (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

Alcalde. Regidor de Governació, Noves Tecnologies, Transició Energètica i Hisenda.

ajuntament@vallfogona.cat


Esteve Font Busoms (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

Tinent d’alcalde. Regidor de Governació, Protecció Civil, Festes, Obres, Urbanisme i Habitatge.


Eulàlia Surià Sabater (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

Regidora d’Educació, Acció social i Participació, i Polítiques de Gènere.


Jordi Castany Rovira (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

Regidor de Sector Primari, Medi Ambient i Boscos, Serveis i Subministraments.


Núria Coma Seguí (Tria per Vallfogona – Acord Municipal)

Regidora de Joventut, Cultura, Lleure i Esports i Promoció turística.


REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A ENS DELS QUALS EN FORMA PART

Escorxador del Ripollès SA (ERSA): Jordi Castany Rovira

Agrupació de defensa forestal Taga-Milany (ADF Taga-Milany): Jordi Castany Rovira

Consell Esportiu del Ripollès: Eduard Ramo Riera

Consell Escolar ZER Comte Arnau: Eulàlia Surià Sabater

Consori d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR): Jordi Castany Rovira

Agència de Desenvolupament del Ripollès: Eduard Ramo Riera

Elfocat: Eduard Ramo Riera

Associació de Micropobles del Ripollès (AMC): Eulàlia Surià Sabater

Associació de Municipis per a la Independència (AMI): Eduard Ramo Riera

Òmnium Cultural: Eduard Ramo Riera