Pla local joventut

El dia 26 de febrer de 2005, a les 18.00 al Local Cultural, trobada amb els joves per definir, entre tots, i prioritzar les accions que s’han de dur a terme dins del Pla Local de Joventut 2005-07 i establir qui i com participarà en dur-les a la pràctica. A partir del document que els tècnics han preparat a partir de les reunions anteriors, es tracta d’analitzar el què costa fer-ho. També s’ha de pensar i buscar la manera de pagar-ho. La participació de tothom en aportar idees i possibles solucions és molt important. 

Elaboració del Pla Local de Joventut

L’Ajuntament amb tècnics de Joventut de la Generalitat ha iniciat el procés per elaborar el Pla Local de Joventut que ha de servir perquè els joves es puguin implicar directament en les actuacions que l’Ajuntament porta a terme, tant en decidir que cal prioritzar com en fer-ho.

El procés es va iniciar el dissabte 20 de novembre de 2004, quan es va convocar a una reunió als joves entre 15 i 35 anys per, entre tots, definir i conèixer “què ens passa?” a nivell d’aspectes positius i negatius del municipi de Vallfogona en aquest moment i de cara al futur (DAFO).

L’Ajuntament ha explicat quines actuacions s’estan fent per donar resposta a cada punt. Els joves, en la reunió del 8 de gener de 2005, van treballar en una pluja d’idees per buscar solucions a les problemàtiques detectades en el DAFO. Es tractava de definir “Què podem fer?” i “Com ho fem?”.

Amb la multitud de propostes que en van sorgir, els tècnics de Joventut estan fent la redacció del Pla Local de Joventut. A principis de febrer, hi haurà una nova reunió per acabar de perfilar, joves i ajuntament, les propostes que s’implantaran, qui les durà a terme i el pla de treball per a cadascuna que formaran el Pla Local de Joventut definitiu que el Ple de l’Ajuntament aprovarà i es presentarà a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat a fi que s’impliqui directament en la seva execució.