Comunitat Energètica de Vallfogona de Ripollès

Propers passos

 • PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA. Dissabte 15 de juny a les 17.30h al Local Social de l’Ajuntament.
 • APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE QUOTES DE PARTICIPACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS I FOTOVOLTAIQUES MUNICIPALS (19/6/2024)
 • PUBLICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE CONCURS (25/6/2024)
 • OBERTURA DEL PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS A LA COMUNITAT ENERGÈTICA DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS (Del 25/6/2024 al 16/07/2027).
 • ADJUDICACIÓ I SORTEIG (EN CAS NECESSARI) (26/07/2024)

A continuació s’explica el procés de sol·licitud:

 1. Descarregueu, empleneu i signeu el formulari adjunt de sol·licitud (PDF).
 2. Envieu el formulari omplert i signat juntament amb una còpia de la factura elèctrica i del DNI per instància genèrica.

En cas que el sol·licitant no sigui el titular del subministrament s’haurà d’entregar també l’autorització per poder fer la sol·licitud signada per les dues parts.

Si algú no té disponibilitat de presentar-ho via telemàtica pot fer la sol·licitud directament a l’ajuntament (haurà de portar una factura elèctrica recent i el DNI).

Comunitats energètiques

Les comunitats energètiques (CE) són organitzacions que permeten que els ciutadans, les empreses i les autoritats locals s’uneixin per promoure projectes en l’àmbit energètic. Les CE faciliten el pas d’un model energètic centrat en l’explotació de combustibles fòssils a un nou model sostenible, distribuït, participat, democràtic, social i solidari.

Existeixen diversos models de funcionament de CE, en alguns, l’ajuntament impulsa una instal·lació solar fotovoltaica en un edifici públic i comparteix amb els veïns l’energia generada. En altres models, els veïns s’organitzen en una entitat jurídica i l’ajuntament, una empresa o particular els cedeix la coberta per fer la instal·lació solar fotovoltaica; en absència de cobertes, la comunitat pot impulsar la instal·lació d’energies renovables en terrenys. Més informació.

Comunitat energètica de Vallfogona de Ripollès

L’Ajuntament és l’impulsor de la CE de Vallfogona de Ripollès que es posa en marxa l’any 2024, es nodreix de l’energia que produeixen les plaques fotovoltaiques instal·lades a la teulada de la pista esportiva de Vallfogona de Ripollès. Que a més de proporcionar energia renovable als equipaments municipals, en posa una part a disposició de la ciutadania.

Per què formar part de la Comunitat Energètica?

 Com funciona la Comunitat energètica de Vallfogona de Ripollès

 • L’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès posarà a disposició de la ciutadania una part de la potència de la instal·lació FV desplegada a la coberta de la Pista Esportiva.
 • L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds de participació en la generació fotovoltaica municipal, d’acord amb la normativa local.
 • Aquells ciutadans que resultin seleccionats formaran part de la CE de Vallfogona de Ripollès.
 • Els membres de la CE, a canvi d’una quota de participació anual:
  • Rebran l’energia generada de 1 o 0,5 kWp (que equivalen aproximadament a 3 i 1,5 panells solars respectivament) de la instal·lació fotovoltaica municipal, i el consegüent estalvi directe en factura a final de mes.
  • Tindran accés a una aplicació que els permetrà visualitzar l’impacte del seu consum i generació, així com el de la comunitat.

Quins estalvis tindré?

Existeixen dues modalitats de participació en la Comunitat Energètica:

 • Modalitat S: Es cedeix 0,5kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a 1-2 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals per sota dels 1.500kWh.
  • Quota de participació: 44,6€ anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 90-110€ anuals
  • Estalvi net estimat: 45-65€ anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 160kg CO2 anuals
 • Modalitat M: Es cedeix 1kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 2-3 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals entre els 1.500 i 3.000 KWh/anuals
  • Quota de participació: 51€ anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 155-195€ anuals
  • Estalvi net: 100-140€ anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 325kg CO2 anuals
 • Modalitat L: Es cedeix 1,5 KWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 3-4 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals superiors als 3.000 KWh/anuals
  • Quota de participació: 57,4€ anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 230 – 285€ anuals
  • Estalvi net: 170-225€ anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 485kg CO2 anuals

Aquests estalvis són estimats i variaran cas a cas segons el preu de l’energia que estiguem pagant, el percentatge d’energia que puguem autoconsumir simultàniament i el preu al que em retribueixen l’excedent.

Quines són les condicions de participació?

Poden participar totes les persones que tinguin una residència a Vallfogona de Ripollès, tant propietàries com llogateres, i es trobin a 2.000 m del quadre de comptadors de la instal·lació fotovoltaica de l’edifici de la Pista Esportiva.

Podeu verificar més al detall al següent enllaç

La participació dels ciutadans en la Comunitat queda regulada per les Bases del Concurs i l’ordenança que regula la taxa.

Contingut addicional

Contacte