Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 104-0 Edicte: 4466 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Projecte d'ampliació de l'escola de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4053 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovacio definitiva de l'expedient 5/2024 de suplement de crèdit amb càrrec a romanent líquid de tresoreria
Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4052 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 87-0 Edicte: 3937 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació provisional de la imposició de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars i fotovoltaiques municipals i de l'ordenança fisca reguladora
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3738 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de pressupost 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2663 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2538 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació del pressupost 3/2024
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2536 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovacio inicial del projecte d'ampliació de l'escola (Exp. X2024000102)
Exercici: 2024 Bop: 65-0 Edicte: 2535 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 4/2024
Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1488 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 13/2023