Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10364 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 231-0 Edicte: 10058 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'expedient 12/2023 de modificació del pressupost, traspàs entre partides
Exercici: 2023 Bop: 230-0 Edicte: 10059 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del projecte d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum - Poliesportiu de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9739 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable - Exp. X2023000181
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9600 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 9008 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de pressupost 12/2023
Exercici: 2023 Bop: 190-0 Edicte: 8102 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació fotovoltaica per autoconsum - poliesportiu
Exercici: 2023 Bop: 190-0 Edicte: 8101 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de la casa cuartel de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2023 Bop: 155-0 Edicte: 6988 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5859 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Cartipàs municipal 2023-2027