Informació del contribuent

Consorci Servei de Recaptació Ripollès i la Cerdanya

Adreça: c/Progrés, 22, 3a planta- 17500 Ripoll

Tel: 972 700 146

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h

Pàgina web: Consorci Recaptació Cerdanya-Ripollès

Sistemes de pagament

  • En efectiu i caixers de les oficines de Caixabank (La Caixa)
  • Mitjançant domiciliació (s’aplica un 2% de bonificació)

PERÍODE DE COBRAMENT 2023

1r Període de cobrament: de l’1 de febrer al 3 d’abril.

  • Impost de Vehicles (data de càrrec domiciliats dia 16 de març)
  • Aigua/cànon (data de càrrec domiciliats dia 16 de març)

2n Període de cobrament: del 17 d’abril al 30 de juny.

  • IBI rústic
  • 50% IBI urbà (data de càrrec domiciliats 16 de juny)
  • Taxes escombraries i cementiri (data de càrrec domiciliats 16 de maig)

3r Període de cobrament: del 15 de setembre al 15 de novembre.

  • 50% IBI urbà (data càrrec domiciliats 16 d’octubre)
  • IAE (data càrrec domiciliats 16 d’octubre)
  • Aigua (data càrrec domiciliats 16 d’octubre)