Canvi de domicili de vehicles a trànsit

Tramitació de les sol·licituds per duplicat del permís de circulació per canvi de domicili

D’acord amb el conveni subscrit entre l’organisme autònom “Jefatura Central de Tráfico” i la “Federación Española de Municipios y Provincias” per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid, el 15 de març de 2006.

Sense taxes.

Documentació necessària:

 • Sol·licitud signada pel titular, amb la nova adreça
 • DNI, passaport o targeta de residència en vigor
 • Permís de circulació original*
 • Si el canvi de domicili implica un canvi de municipi, cal el justificant del pagament de l’últim impost de vehicles de transmissió mecànica

*Nota: Cal que la ITV estigui en vigor; si no és el cas, no es pot fer el duplicat (s’haurà d’anar a passar la ITV).

Documentació que es torna al sol·licitant:

 • Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada
 • DNI, passaport o targeta de residència
 • Fotocòpia segellada del permís de circulació
 • Justificant de l’impost que hagi presentat

L’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès enviarà a la prefectura de Trànsit:

 • La sol·licitud amb el segell d’entrada
 • El permís o llicència de circulació original
 • DNI, passaport o targeta de residència
 • Justificant de l’impost que hagi presentat

Un cop la prefectura de Trànsit enviï a l’Ajuntament el nou permís de circulació, ens posarem amb contacte amb vostè per via telefònica, per tal que pugui recollir el nou permís de circulació.