Atorgament subvenció Annex 3: Xarxa viària per a la gestió del boscos

L’Ajuntament de Vallfogona ha estat beneficiari de l’ajut per a les actuacions de l’Annex 3 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per un import de 2.269,50 € dins de l’expedient RI33104922, corresponent a RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i […]

Ofertes de treball Consorci espais interès natural del Ripollès (CEINR) restringides al personal fix de les administracions consorciades.

El Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès (CEINR) té la necessitat de cobrir els llocs de treballs d’enginyer forestal i ambientòleg del CEINR, de la seva Àrea Tècnica. Aquest anunci és restringit al personal fix de les administracions consorciades. Trobareu més informació al document adjunt. Ofertes de […]

1 2 3 4