Atorgament subvenció Annex 5: Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal

L’Ajuntament de Vallfogona ha estat beneficiari de l’ajut per a les actuacions de l’Annex 5 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per un import de 16.154,26€ dins de l’expedient RI53120522, corresponent a RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i amb resultats satisfactoris. Aquests ajuts estan finançats en un 43% per fons FEADER i en un 57% del Departament d’Acció Climàtica.