Atorgament subvenció Annex 3: Xarxa viària per a la gestió del boscos

L’Ajuntament de Vallfogona ha estat beneficiari de l’ajut per a les actuacions de l’Annex 3 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) per un import de 2.269,50 € dins de l’expedient RI33104922, corresponent a RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible, i […]

1 2 3