Recollida de voluminosos 2024

El diumenge 28 de juliol i dilluns 28 d’octubre de 2024 hi haurà el servei de recollida de voluminosos.
Aquest canvi es deu al fet que hi hauran varis punts de recollida habilitats al municipi. Aquests són:

-Trencat de la Cooperativa de Vallfogona
-Àrea de reciclatge del nucli de Vallfogona (compactadores)
-Trencat de Can Manxa

Important: cal trucar a l’ajuntament amb antelació per comunicar quins voluminosos es deixaran i a quin punt de recollida.
Per a més informació sobre què es pot deixar i no als punts de recollida us recomanem consultar el document adjunt. A grans trets, aquells que sí es poden deixar, són:

-Petits mobles, estris i trastos domèstics
-Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
-Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparell electrònics,…)

En cap cas es podran deixar altres tipus de trastos, andròmines i voluminosos no admesos en la recollida. En aquest cas, hauran de portar-se a la deixalleria comarcal a Ripoll.

Informació sobre què es pot portar i no a la RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS