Selecció persona vigilant piscina temporada 2024

S’ha obert termini per cobrir dues places de personal per a dur a terme les tasques pròpies de gestionar el servei de vigilància de la piscina municipal, per a temporada 2024, d’acord amb les característiques següents:

 • Plaça d’oficis: gestió i servei de vigilància de la piscina municipal
  Modalitat contractual: laboral temporal per circumstàncies de la producció
  Jornada de 40 hores/setmana, de dilluns a diumenge.
  Titulació exigible: Graduat escolar o equivalent.

 • Plaça d’oficis: gestió i servei de vigilància de la piscina municipal
  Modalitat contractura: laboral temporal per circumstàncies de la producció
  Jornada de 16 hores/setmana, de dilluns a diumenge.
  Titulació exigible: Graduat escolar o equivalent.

El termini per a presentar-se és de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a l’e-tauler.

ANUNCI SELECCIÓ DE PERSONAL

CONVOCATORIA I BASES SELECCIO PERSONAL PISCINA

MODEL INSTANCIA PRESENTACIO SOL.LICITUD